Pölynhallinta

Avoimessa tilassa rakennuspöly voi nousta jopa 10 metrin korkeuteen. Se saattaa sisältää haitallisia aineita, jotka voivat aiheuttaa allergioita, hengityselin- ja muita ongelmia ja jopa syöpää. Kaikki vuokravalikoimamme suuremmat pora-, katkaisu- ja hiomakoneet voidaan varustaa lisälaitteilla, jotka joko imevät pölyn tai sitovat sen veteen. Näin jopa 99 % haitallisesta pölystä saadaan poistetuksi.

Tehokas pölynhallinta

Rakennustyömaan pölyhaittaa voidaan torjua hallitusti keräämällä syntyvä pöly koneellisesti talteen heti syntyvaiheessa käyttämällä kohdepoistolaitteistoa sekä ilmanpuhdistimia, siivoamalla pinnoille laskeutuneet pölyt pois säännöllisesti sekä rajoittamalla pölyn kulkeutumista muihin tiloihin osastoinnin ja alipaineistuksen avullla.

Lähtökohta pölyntorjunnan suunnittelussa on, että työskentelyolosuhteet tehdään niin turvallisiksi, että henkilökohtaisiin hengityssuojaimiin ei ole tarvetta kuin lyhytkestoisissa, pölyävimmissä työvaiheissa. Tavanomaisissa, päivittäin toistuvissa töissä työtilojen pölypitoisuus tulee olla niin alhainen, ettei hengityssuojaimiin ole tarvetta.